Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe Pracodawcą Przyjaznym Pracownikowi

24-02-2020  

24 lutego 2020 r. ORLEN Południe został uhonorowany certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, przyznawanym przez Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”. Ceremonia wręczenia certyfikatu odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezes Zarządu Spółki Marcin Rej odebrał go z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” to dla ORLEN Południe bardzo ważne wyróżnienie, które potwierdza dobrze obrany kierunek działań w zakresie HR, ale też motywuje, by w kolejnych latach poszukiwać i wdrażać nowe rozwiązania na rzecz poprawy warunków pracy.
Spółka przykłada szczególną uwagę, aby zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Najlepiej pokazuje to wypracowany wspólnie ze stroną społeczną nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązujący w Spółce od 2019 r, który gwarantuje bardzo dobre wynagrodzenie i świetny system premiowania dla każdego pracownika.

W tym samym roku Spółka przeprowadziła mapowanie i profilowanie stanowisk pracy, aby lepiej określić kompetencje i zadania dla każdego pracownika. A wyniki tego procesu skorelowane zostały z nową strategią rozwojową w Regulaminie Organizacyjnym.
Pracownicy ORLEN Południe na co dzień korzystają z różnych świadczeń dodatkowych. Między innymi firma przystąpiła do nowego programu świadczeń medycznych oraz wdrożyła system kafeteryjny MyBenefit, który pozwala pracownikom samodzielnie wybierać świadczenia pozapłacowe.

Spółka uczestniczy w programie Grupy ORLEN „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”. Dzięki temu rodzice małych dzieci mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny od pracy, a rodzice wszystkich dzieci mieli okazję pokazać swoje miejsce pracy w trakcie dni otwartych. Podczas ubiegłorocznego strajku nauczycieli ORLEN Południe wspierał rodziców oferując im pracę zdalną i możliwość opieki nad dziećmi. Dla dzieci organizowane były też dodatkowe atrakcje, jak wycieczki czy mikołajki.

Obok codziennych działań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, pracownicy ORLEN Południe uczestniczą regularnie w szkoleniach z pierwszej pomocy, a w trakcie Dni Bezpieczeństwa wykonują darmowe badania. Biorą też udział w praktycznych i teoretycznych szkoleniach z bezpiecznej jazdy samochodem.

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” to konkurs, którego celem jest promowanie pracodawców wyróżniających się w zakresie przestrzegania prawa pracy i prawa do zrzeszania się oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oferującym swoim pracownikom stabilność zatrudnienia.

 

01-NSZZ.JPG02-NSZZ.JPG 
 
foto: Marcin Żegliński 

 

 

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN