Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dofinansowanie NCBiR dla projektu ORLEN Południe

02-11-2016  

                                     

Dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu ORLEN Południe „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”


ORLEN Południe otrzymało dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOCHEM na realizację projektu pt. „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”. Wartość dofinansowania wyniesie 935 970,47 zł, a budżet całego projektu szacowany jest na 1 646 468,81 zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu sektorowego INNOCHEM działa na rzecz poprawy pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki. Do bieżącej edycji programu INNOCHEM wpłynęło 49 wniosków. Finalnie 27 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania.
 
Dofinansowany projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla opracowania i wdrożenia biodegradowalnych antyzbrylaczy do nawozów sztucznych, opartych o surowce pochodzenia roślinnego. Projekt, podzielony na 5 etapów obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe zakończone uzyskaniem gotowego produktu do komercyjnego wdrożenia, zweryfikowanego jakościowo i użytkowo przez ORLEN Południe i wybranych, kluczowych odbiorców. Przewidywany termin zakończenia projektu to luty 2019.
 
ORLEN Południe zakłada wdrożenie linii produktów o wysokiej biodegradowalności, jednocześnie cenowo i jakościowo konkurencyjnych w stosunku do dostępnych obecnie na rynku dodatków przeciwzbrylających stosowanych w przemyśle nawozowym, a wytwarzanych z frakcji naftowych. Dla ORLEN Południe będącego obecnie na etapie wdrażania na rynek klasycznego antyzbrylacza opartego o surowce naftowe nowy środek przeciwzbrylający pozwoli na poszerzenie portfolio w tym segmencie rynku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN