Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Gaz ziemny

KOMUNIKAT

 

W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego w Zakładzie Jedlicze.

Informujemy, że w dniu 29.05.2015 r. zakończył się prces konsultacji z użytkownikami systemu, projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) gazu ziemnego ORLEN Południe S.A. w Zakładzie Jedlicze.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z Ustawą - Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził w dniu 15 czerwca 2015 r. Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego.

Zatwierdzona IRiESD wraz z Raportem z konsultacji zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. www.orlenpoludnie.pl

Na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. dostępne są następujące pliki:

IRiESD gaz RNJ - OP -ver  14 05 2015.pdfKomunikat.pdf

Formularz uwag do cz I.pdfRaport OSD z konsultacji.pdf

  

Gaz ziemny dostarczany jest do ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze przez Karpacką Spółkę Gazownictwa w Tarnowie oraz przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku. Gaz dostarczany przez Karpacką Spółkę Gazownictwa w Tarnowie punkcie odbioru posiada ciśnienie 0,8-0,9 MPa, które jest redukowane w stacjach redukcji gazu 0,8 MPa/220 kPa i 220 kPa/50 kPa, stanowiących własność ORLEN Południe S.A.. Gaz ziemny dostarczany przez PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku w punktach odbioru posiada ciśnienia 50 kPa i 220 kPa, odpowiadające ciśnieniom sieci dystrybucyjnej w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze.

Sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego w obrocie, wraz z usługami dystrybucyjnymi prowadzone jest dla grup odbiorców:

  • G1 - moc godzinowa a ≤ 10 m3/h,
  • G2 – moc godzinowa a > 10 m3/h.
 
 

Taryfy dla gazu ziemnego

 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4212-4(10)/2016/1202/II/UJN z dnia 23 listopada 2016 r. została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 92 (969) i będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r.
 
 
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4212-2(12)/2015/1202/I/JM z dnia 17 lipca 2015 r., zatwierdzona została taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego ORLEN Południe S.A. Taryfa została opublikowana w Biuletynie branżowym URE – Paliwa gazowe Nr 37/2015 (825) w dniu 17 lipca 2015r. Taryfa obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 sierpnia 2015r.

IRiESD gaz RNJ - OP -ver  14 05 2015.pdfTaryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego 

 

Operator Systemu Dystrybucji (OSDg)

 

Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 10 kwietnia 2015r., ORLEN Południe S.A. uzyskał Status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN