Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kontakt ORLEN Południe

ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
tel.: +48 24 201 00 00
tel.: +48 24 201 00 01
fax: + 48 24 367 74 14
e-mail: sekretariat.poludnie@orlen.pl

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, Regon: 272696025; kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 49 796 880,00 zł

Zarząd:
Prezes Zarządu: Jarosław Wróbel
Członek Zarządu: Grzegorz Juszczyk
Członek Zarządu: Robert Śliż
Członek Zarządu: Grzegorz Wysocki

Rachunek bankowy:
PL 64 1030 1508 0000 0008 0435 9001  PLN
PL 14 1030 1508 0000 0008 0435 9028  EUR
PL 67 1030 1508 0000 0008 0435 9044  USD

Dodatkowe dane:
Numer akcyzowy: PL35100007209
Numer akcyzowy składu podatkowego – Zakład Trzebinia: PL35100008346
Numer akcyzowy składu podatkowego – Zakład Jedlicze: PL35100405303
Numer Podmiotu Pośredniczącego – PL 35100025503
Numer stacji kolejowej – Zakład Trzebinia: dla wysyłek krajowych 077503
Numer stacji kolejowej – Zakład Trzebinia: dla wysyłek zagranicznych 51 077503

Dojazd:

mapka_OP.png
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN