Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wodór 5.0 jakości automotive
Wpisując się w strategię budowania niskoemisyjnych technologii paliwowych, ORLEN Południe stał się producentem wysokiej czystości wodoru przeznaczonego do zastosowań w przemyśle automotive.

W dobie rozwijającej się transformacji energetycznej wodór można nazwać "pierwiastkiem przyszłości" dla branży paliwowej.
Wytwarzany jest on przez nas w oparciu o proces wysokotemperaturowego reformingu gazu ziemnego, a następnie oczyszczany na drodze dwukrotnej adsorpcji zmienno-ciśnieniowej.

Inwestycja w Trzebini pozwala na wytworzenie ok.50 kg/h paliwa wodorowego.

Dzięki zastosowanej technologii otrzymywany przez nas wodór jest produktem o wysokiej klasie czystości na poziomie 99,999% i spełniającym wymagania normy ISO 14687 grade D.

 

ZASTOSOWANIE​

  • jako paliwo w ogniwach paliwowych​
  • do przemysłu (np. uwodornianie tłuszczy roślinnych, przy produkcji stali, nawozów)


TRANSPORT I SPRZEDAŻ

  • produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych ADR
  • sprzedaż w kontenerach ze zbiornikami o ciśnieniu 300 bar
  • miejsce załadunku -Trzebinia


​​
 
 

Marki Grupy ORLEN