Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kolejna inwestycja biogazowa w ORLEN Południe

22-03-2021  

ORLEN Południe sfinalizował zakup biogazowni rolniczej CHP Energia w miejscowości Wojny-Wawrzyńce w gminie Szepietowo. Spółka planuje rozbudowę instalacji i przekształcenie jej w biometanownię wytwarzającą ok. 6,8 mln m3 biometanu rocznie. Jest to już trzecia inwestycja ORLEN Południe w obszarze biogazu w ostatnim czasie.

ORLEN Południe rozwija nową linię biznesową w obszarze biogazu. Program zakłada tworzenie własnych biogazowni, jak i przejmowanie już istniejących obiektów. W grudniu spółka przejęła działającą biogazownię w Konopnicy w gminie Rawa Mazowiecka. W styczniu zakupiła dwie działki w gminie Ryn z zamiarem zbudowania na nich własnej instalacji. Teraz ORLEN Południe przejął kolejną funkcjonującą biogazownię.

Instalacja CHP Energia w miejscowości Wojny-Wawrzyńce powstała w 2015 roku. Nowoczesny, wyróżniający się na tle innych biogazowni rolniczych w Polsce jakością projektu i wykonania, obiekt o mocy 1,2 MWe w dużym stopniu przygotowany jest już do rozbudowy do mocy około 2,4 MWe. Jest to biogazownia termofilna z komorą pierwotną i wtórną, które umożliwiają większą wydajność produkcji biometanu.

Obecnie biogazownia jest wykorzystywana lokalnie do produkcji energii elektrycznej oraz pelletu i bionawozów. ORLEN Południe planuje przekształcenie instalacji w wytwórnię biometanu, który dystrybuowany będzie do odbiorców poprzez przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Jej docelowa wydajność wyniesie ok. 6,8 mln m3 biometanu rocznie.

Obiekt w miejscowości Wojny-Wawrzyńce posiada bardzo dobrą lokalizację z punktu widzenia dostępności surowców. Rolnictwo na terenie województwa podlaskiego koncentruje się w głównej mierze na produkcji zwierzęcej, co daje niemal nieograniczone ilości substratów pochodzenia zwierzęcego.

Realizacja programu biogazowego ORLEN Południe wpisuje się w strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, zakładającą budowę efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii. Program biogazowy, opierający się na produkcji biometanu wtłaczanego do sieci dystrybucyjnej, będzie miał też znaczenie w kontekście spełnienia przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN