Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Członek Zarządu - Zbigniew Kuźma

Zbigniew Kuźma

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – zarządzanie i marketing oraz finanse. Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie projektami na Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz Energetyka jądrowa na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, programami, portfelami oraz ryzykiem potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® MoR®.

Od ponad dwudziestu lat związany z przemysłem, w tym kilkanaście lat doświadczenia w zarządzaniu wielozakładowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, jako dyrektor, członek zarządu oraz przewodniczący rad nadzorczych. Prowadził i nadzorował programy inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe zakładów przemysłowych.

Posiada kompetencje i bardzo duże doświadczenie w zakresie zarządzania procesami operacyjnymi (m.in.: produkcyjnymi, zakupowymi, sprzedażowymi), a także w budowaniu i realizacji strategii restrukturyzacji oraz rozwoju, w tym działalności handlowej o międzynarodowej skali działania.

Przez ostatnie lata związany z energetyką. W TAURON Wytwarzanie przeprowadził reorganizację obszarów inżynierii, remontów/serwisów i logistyki oraz wdrożył standardy zarządzania majątkiem. Jako prezes TAURON Serwis odpowiadał za kompleksową restrukturyzację, pozwalającą na poprawę efektywności i rozwój prowadzonej działalności. Jako dyrektor Departamentu w TAURON Polska Energia współuczestniczył w opracowaniu strategii oraz planu reorganizacji grupy kapitałowej, a także nadzorował realizację projektów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

Kilkanaście lat nadzorował jednostki produkcyjne i usługowe poprawiając ich efektywność, w tym: w latach 2014-2016 w grupie przemysłowej ZARMEN, która realizuje inwestycje, remonty i serwisy dla przemysłu: energetycznego, koksowniczego, chemicznego, rafineryjnego, hutniczego; a wcześniej, w latach 1997-2007 w przemyśle drzewnym i meblowym, min.: w Grupie PAGED notowanej na GPW.

Ponadto w swojej karierze zawodowej wielokrotnie zaangażowany w przygotowanie oraz nadzór nad procesami fuzji i przejęć, a także outsourcingu i tworzenia nowych podmiotów, w kraju i za granicą. 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN