Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Członek Zarządu - Mariola Frukacz


 


 

Mariola Frukacz

Członek Zarządu

Ukończyła studia inżynierskie na kierunku Ekonomia ze specjalnością Zarządzanie i Ekonomia w Ochronie Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Jest absolwentką studiów magisterskich Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości na Wydziale Organizacji i Zarzadzania Politechniki Śląskiej. Posiada Certyfikat do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów.
 
W latach 1996-2019 związana ze spółkami działającymi w branży inżynieryjno-budowlanej, w których pełniła funkcje Prezesa Zarządu, Głównej Księgowej, Kierownika działu finansowego czy Prokurenta.
 
Zarządzała działami księgowymi i finansowymi oraz odpowiadała nad całością spraw finansowych.
 
Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu księgowości i windykacji.
 
Od września 2019 roku w Grupie ORLEN. Do marca 2021 była Członkiem Zarządu ORLEN Aviaton Sp. z o.o., świadczącej usługi w zakresie tankowania statków powietrznych oraz lotniskowe usługi magazynowania paliw lotniczych, w której sprawowała nadzór nad całością spraw finansowych Spółki.
 
Od marca 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Południe S.A.

«powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN