Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Prezes Zarządu - Marcin Rej


Marcin Rej

Prezes Zarządu

Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył studia menadżerskie Master of Business Administration na Politechnice Krakowskiej.
 
W 2000 roku złożył egzamin na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu działalnością spółek poparte licznymi sukcesami na stanowisku prezesa zarządu. Posiada Certyfikat do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów.
 
W roku 1995 został Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem ds. Finansowych Leta S.A., gdzie odpowiadał m.in. za wprowadzenie jej na Giełdę Papierów Wartościowych, a także przeprowadzenie pierwszej w Polsce transakcji sprzedaży spółki zależnej EURO BUD S.A. na zasadach LMBO oraz pierwsze w Polsce transakcje leasingu praw do nieruchomości.
 
Od 2000 do 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Agroma Sp. z o.o. oraz Remago Sp. z o.o., w których odpowiadał za nadzór nad projektami inwestycyjnymi, w tym m.in. za zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi, zakup terenów inwestycyjnych i zarządzanie wnioskami o finansowanie ze środków unijnych.
 
W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu Spółki Jastrzębski Węgiel S.A., gdzie prowadził restrukturyzację zadłużenia oraz opracowania planu naprawczego i optymalizacji wykorzystania środków finansowych. Następnie związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako Dyrektor Udzielania Zamówień i Zakupów.
 
W roku 2019 jako Wiceprezes Zarządu Holdingu KW Sp. z o.o. odpowiadał m.in. za restrukturyzację spółek górniczych, tworzenie nowego modelu funkcjonowania holdingu w zakresie centralnego operatora rekultywacji terenów pogórniczych czy stworzenie Centrum Usług Wspólnych i cash pooling.
 
Od 6 lutego 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Południe S.A.

«powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN