Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Program stażowy Kierunek ORLEN
PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN
  
Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.
 
 
 
 
 
 
 
STAŻ WIELU MOŻLIWOŚCI WYBORU
 
Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku.
 
Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji oraz wybranej specjalności zawodowej:
 
§   Audytu, Kontroli, Bezpieczeństwa
§   B+R/R&D
§   Energetyk
§   Finansów
§   Inwestycji
§   IT
§   Laboratorium
§   Marketingu
§   Produkcji: Rafinerii i Petrochemii
§   Sprzedaży
§   Strategii i Rozwoju
§   Techniki
§   Utrzymania Ruchu
§   Zakupów
 
 
KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN
 
Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym
z wykształceniem i w miarę możliwości- zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.
 
 
 

REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO
 
Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się w marcu. Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 
 
§   wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
§   spotkanie z przyszłym opiekunem
§   informacja o zakwalifikowaniu na staż: czerwiec br.
§   rozpoczęcie 6-miesięcznych staży: lipiec br.
 
 
   
 
 
 
baner_staz.png 
 
  
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT  PROGRAMU
   
 
 
 
 

 

 
 
​​​​​​​​​​​​
​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN