Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Program stażowy Kierunek ORLEN
PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN
  
Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.
 
 
 
 
 
STAŻ WIELU MOŻLIWOŚCI WYBORU
 
Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku.
 
Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji oraz wybranej specjalności zawodowej:
 
§   R&D/B+R
§   Inwestycji
§   IT
§   HR
§   Sprzedaży
§   Finansów
§   Handlu
§   Logistyki
§   Zakupy
§   Strategii i Rozwoju
§   Ochrony Środowiska/BHP
§   Producji/Rafinerii i Petrochemii
 
KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN
 
Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i w mierę możliwości zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.
 
 
 

REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO
 
Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się w marcu. Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 
§   wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
§   spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
§   informacja o zakwalifikowaniu na staż: czerwiec, styczeń
§   rozpoczęcie 6. miesięcznych staży: lipiec, luty
 

   
 
baner_staz.png 
 
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT  PROGRAMU
   
 
 

 

 
​​​​​​​​​​​​
​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN