Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Program stażowy Kierunek ORLEN
PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN - TRWA WERYFIKACJA KANDYDATÓW DO PROGRAMU
 
Zakończyliśmy etap przyjmowania aplikacji do programu stażowego Kierunek ORLEN. Jesteśmy w trakcie weryfikowania wszystkich otrzymanych zgłoszeń i aranżowania spotkań z kandydatami spełniającymi w największym stopniu kryteria zdefiniowane w ogłoszeniach stażowych.  O statusie rekrutacji poinformujemy Was do końca maja.

Dziękujemy za zgłoszenia do programu stażowego Kierunek ORLEN, zapraszamy do monitorowania zakładki kariera, aby aplikować do kolejnej edycji programu Kierunek ORLEN.

Pozostajemy do dyspozycji w kontekście pytań: rekrutacja.poludnie@orlen.pl.
 
 
 
PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN 
 
Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o absolwentach szkół średnich technicznych, studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.
 
kierunek_liczby_800px.png

 
STAŻ WIELU MOŻLIWOŚĆI WYBORU
 
W aktualnej edycji 2019/2020 program Kierunek ORLEN jest realizowany w następujących Spółkach Grupy ORLEN: Anwil, ORLEN CUK - Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Laboratorium, ORLEN Południe, ORLEN Serwis, PKN ORLEN. Staże odbywają się w jednej ze Spółek Grupy w następujących lokalizacjach: Płock, Warszawa, Włocławek, Trzebinia, Jedlicze, Poznań, Katowice. 
 
Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji. Pod okiem opiekunów wykonują zadania w wybranej specjalności zawodowej:
 • Energetyki
 • B+R/R&D
 • Inwestycji
 • IT
 • UR
 • Sprzedaży
 • Finansów
 • Produkcji/ Rafinerii i Petrochemii
 • Audytu, Kontroli, Bezpieczeństwa
 • Zakupów
 • Strategii i Rozwoju
 • Techniki/Utrzymania Ruchu

 

KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN
 
Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.
 
REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO
 
Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się w marcu. Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 
etapy_800.png 
 • wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
 • spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
 • informacja o zakwalifikowaniu na staż - maj b.r.rozpoczęcie 6. miesięcznych staży - czerwiec b.r.
 
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT  PROGRAMU
 

1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia , NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025;
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata będą: nie dotyczy;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez do końca roku, w którym zostały pozyskane;
6. Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
 
 
Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
*Nie potrzebne skreślić
 
……………………………………………
(podpis kandydata)
 
 
 

Marki Grupy ORLEN