Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Program stażowy Kierunek ORLEN
PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN
  
Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.
 
 
 
 
 
 
STAŻ WIELU MOŻLIWOŚCI WYBORU
 
Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku.
 
Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji oraz wybranej specjalności zawodowej:
 
§   Audytu, Kontroli, Bezpieczeństwa
§   B+R/R&D
§   Energetyki
§   Finansów
§   Inwestycji
§   IT
§   Laboratorium
§   Marketingu
§   Produkcji: Rafinerii i Petrochemii
§   Sprzedaży
§   Strategii i Rozwoju
§   Techniki
§   Utrzymania ruchu
§   Zakupów
 
KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN
 
Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i w mierę możliwości zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.
 
 

REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO
 
Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 
§   wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
§   spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
§   informacja o zakwalifikowaniu na staż - czerwiec, styczeń
§   rozpoczęcie 6. miesięcznych staży - lipiec, luty
 
 
APLIKUJĘ NA STAŻ: rekrutacja.poludnie@orlen.pl
 
§   Staż w obszarze Technologii i Rozwoju (Trzebinia, kwas mlekowy)
 
§   Staż w obszarze Technologii i Rozwoju (Jedlicze)
 
§   Staż w obszarze Przygotowania i Realizacji Inwestycji
§   Staż w obszarze Energetyki (Trzebinia)
§   Staż w obszarze Energetyki (Jedlicze)
 
 
 
baner_staz.png 
 
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT  PROGRAMU
   
 
 

 


1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia , NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025;
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata będą: nie dotyczy;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez do końca roku, w którym zostały pozyskane;
6. Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
 
 
Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
*Nie potrzebne skreślić
 
……………………………………………
(podpis kandydata)
 
​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN