Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Olej opałowy Eko-C

​Niskosiarkowy olej opałowy produkowany w oparciu o najwyższej jakości frakcje uzyskiwane w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej.

 

Produkowany w Orlen Południe Olej Opałowy Eko-C:
 • charakteryzuje się niską zawartością siarki
 • posiada wysoką wartość opałową
 • cechuje się niewielką pozostałością po spopieleniu, co świadczy o nieobecności w nim pierwiastków niepalnych
 • posiada bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe, co zapewnia doskonałą płynność oleju w niskich temperaturach
 • jest wzbogacany dodatkami, które sprawiają, że wyróżnia się jakością i funkcjonalnością na najwyższym poziomie

 

ZASTOSOWANIE

 • do opalania pieców przemysłowych
 • do opalania pieców technologicznych
 • do opalania kotłów c.o.
 • do opalania kotłów parowych

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ

 

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach 
 • załadunek do cystern kolejowych i autocystern: odgórny
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:

Numer UN (numer ONZ): UN 1202
Prawidłowa nazwa przewozowa UN: OLEJ OPAŁOWY, LEKKI
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
ADR – klasa 3
RID – klasa 3
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30
Klasa/Kod klasyfikacyjny: 3/F1
Grupa pakowania: III

 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
 • kod CN produktu: 27 10 19 64 (olej opałowy Eko-C (Z))

 

WYMAGANIA DLA OLEJU OPAŁOWEGO EKO-C

​Własność ​Parametry wymagane
​1. ​Gęstość w 15°C, [kg/m3], n.w. ​860
​2. ​Temperatura zapłonu, t.z., [°C], n.n. ​61
​3. ​Skład frakcyjny
-do 350oC destyluje, [%(v/v)], n.w.
-do 250oC destyluje, [%(v/v)], n.w.

84
65​
​4. ​Temperatura krzepnięcia, [°C], n.w. ​0
​5. ​Lepkość kinematyczna w 50°C, [cSt ], n.w. ​8,0
​6. ​Wartość opałowa, [MJ/kg], n.n. ​42,3
​7. ​Zawartość wody, [%(v/v)], n.w. ​0,05
​8. ​Pozostałość po spopieleniu, [%(m/m)], n.w. 0,05​
​9. ​Zawartość siarki, [%(m/m)], n.w. ​0,5
​10. ​Barwa ​czerwona
​11. ​Zawartość zanieczyszczeń, [%(m/m)], n.w. ​5​
​12. ​Pozostałość po koksowaniu, [%(m/m)], n.w. ​0,15
​13. ​Zawartość znacznika Solvent Yellow 124, [mg/l] 6,0-9,0​
​14. ​Zawartość barwnika, w przypadku:
- Solvent Red 19, [mg/l], n.n.
- Solvent Red 164, [mg/l], n.n.

 

​6,3
6,6

 

Pliki do pobrania:

 KCH_Ol. opałowy EKO-C(Z) 09.2016.pdfKCH_Ol. opałowy EKO-C(Z) 09.2016.pdf 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN