Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Przedłużenie koncesji przez URE

14-07-2011  

​Rafineria Nafty Jedlicze S.A. uzyskała pozytywne decyzje Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie dotyczące przedłużenia ważności posiadanych koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych i na magazynowanie paliw ciekłych.

Decyzje Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2011 r. przedłużają ważność obu powyższych dokumentów do dnia 31 grudnia 2025 r. Rafineria posiada także koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ważną do dnia 31 grudnia 2025 r.

Dotychczasowe koncesje na wytwarzanie i magazynowanie paliw ciekłych obowiązywały do dnia 30 kwietnia 2012 r. Zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo energetyczne”, Rafineria przedłożyła wnioski o przedłużenie koncesji, wraz z wymaganą dokumentacją na 18 miesięcy przed ich wygaśnięciem, tj. w październiku 2010 r.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN