Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe o przyszłości rynku biopaliw

29-03-2017  

​Przyszłość rynku biopaliw po roku 2020 w kontekście tzw. "Pakietu Zimowego”  oraz przewidywane skutki dyrektywy RED II to główne przekazy jakie przedstawi spółka ORLEN Południe na  X Spotkaniu Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw. Konferencja zaplanowana jest na 5-6 kwietnia 2017r.  w Jachrance.  ORLEN Południe wspiera organizację tego wydarzenia od pierwszej jego edycji jako ważnego dla branży,  pozwalającego prezentować najnowsze trendy i wypracowywać istotne rekomendacje.

Podczas spotkania przedstawiciele branży będą dyskutować z ekspertami z całego kraju o najbardziej istotnych kwestiach sektora biopaliw.  W konferencji udział wezmą producenci biopaliw ciekłych, wytwórcy biokomponentów, przedstawiciele firm paliwowych, potencjalni inwestorzy w sektorze biokomponentów i przedstawiciele instytucji państwowych, organizacje zrzeszające branżę oraz prawnicy i konsultanci biznesowi.
 
Specjaliści ORLEN Południe zaprezentują temat dotyczący przyszłości rynku biopaliw po roku 2020, kiedy to powinny zacząć obowiązywać regulacje związane z pakietem na rzecz czystej energii, tzw. "Pakietem Zimowym” oraz skutkami, jakie dla krajowych i europejskich firm może za sobą nieść dyrektywa RED II. Przybliżą uczestnikom spotkania problematykę surowców do produkcji biopaliw zaawansowanych, czym są biopaliwa zaawansowane a także podzielą się wiedzą na temat  ich wytwarzania.  Istotnym elementem prezentacji będzie przedstawienie stanu komercjalizacji technologii takich jak etanol z lignocelulozy, uwodornienie oleju talowego , metanol z gliceryny/biogazu/odpadów komunalnych czy wreszcie uwodornienie surowców tłuszczowych – HVO.
 
ORLEN Południe konsekwentnie rozwija specjalistyczny filar bio, kładąc nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju w kierunku biorafinerii.  W 2015 r. uruchomiona została instalacja degummingu, co  umożliwiło uelastycznienie wsadu surowcowego do instalacji bio. Obecnie Spółka realizuje wielomilionową inwestycję rozbudowy instalacji do produkcji estrów i gliceryny, która podniesie moce wytwórcze do poziomu ponad 200 tys. ton rocznie, a tym samym w znaczący sposób wpłynie na ekonomikę procesów, przełoży się na efektywność i poprawę rentowności.  Zakończenie prac oraz rozruch instalacji planowane jest w maju 2017 roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN