Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zalety inwestowania
 • możliwość oczyszczania trudnoobrabialnych ścieków w zakładowej oczyszczalni ścieków  
 •  
 • dostępność wody dla procesów technologicznych z ujęć podziemnych i powierzchniowych, będących w posiadaniu ORLEN Południe S.A
 
 • podłączenie mediów energetycznych (paraśrednioprężna i niskoprężna, powietrze technologiczne i AKPiA, azot, gaz ziemny, woda grzewcza     z sieci zakładowej ORLEN Południe S.A.)
 
 • dostępne zasilanie elektryczne ze stacji wysokiego, średniego i niskiego napięcia, zlokalizowanych na terenie Zakładu w Jedliczu
 
 • możliwość wykorzystania wewnętrznych, utwardzonych dróg i placów manewrowych
 •  
 • możliwość wydzielenia oddzielnych bram wjazdowych
 •  
 • konkurencyjne koszty pracy
 •  
 • dostępność wykwalifikowanych pracowników konkurencyjne ceny nieruchomości i dzierżawy
 •  
 • w obszarze inwestycyjnym nie występują elementy przyrodnicze oraz zabytki dziedzictwa kulturowego, chronione na podstawie odrębnych przepisów
 •  
 • teren inwestycyjny nie jest położony na terenach górniczych, osuwiskowych i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
 •  
 • na terenie Zakładu w Jedliczu funkcjonuje Skład Podatkowy
 •  
 • tereny inwestycyjne położone są na terenach przygranicznych (odległość do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku wynosi ok. 37 km, odległość do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku wynosi ok. 89 km)
 •  
 • położenie terenów inwestycyjnych w pobliżu planowanej drogi ekspresowej S19, o długości około 570 km, która docelowo przebiegać będzie przez niemal całą Polskę wschodnią i połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem ze Słowacją w Barwinku. Droga będzie częścią trasy via Carpatia - planowanej międzynarodowej trasy relacji „północ-południe”, łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji
 •  
 • wsparcie dla Inwestorów, chcących inwestować na terenie Zakładu ORLEN Południe S.A. w Jedliczu zadeklarowała Burmistrz Gminy Jedlicze
 •  
 • Zarząd Województwa Podkarpackiego realizuje i planuje dalszą modernizację infrastruktury kolejowej (linie nr 106 i 108) oraz budowę łącznicy kolejowej, która ma znacznie skrócić czas przejazdu na trasie Krosno - Rzeszów, z wariantem łącznicy obejmującej miasto Jedlicze
 

  

 
 

Marki Grupy ORLEN