Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
EURO-PARK MIELEC
EURO-PARK MIELEC jest pierwszą polską specjalną strefą ekonomiczną powstałą w 1995 r. w czasie trudnego okresu transformacji polskiej gospodarki. Strefę budowano na gruzach wielkiej fabryki lotniczej - lokalnej monokultury przemysłowej, dziedzicząc po upadłym molochu nie tylko wolne zasoby produkcyjne lecz również tradycje i kulturę przemysłową, a przede wszystkim lokalny kapitał ludzki.
 
 • Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.
 •  
 • EURO-PARK MIELEC składa się z podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, w województwie Podkarpackim. Posiada również swoje podstrefy w Lubelskim, Zachodniopomorskim, Śląskim oraz Małopolskim.
 •  
 • Celem działania strefy jest pozyskiwanie projektów tworzących nowe miejsca pracy i nakłady inwestycyjne. Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i stymulację rozwoju przedsiębiorczości krajowej w korzystnych warunkach biznesowych.
 •  
 • Zachętą inwestycyjną w strefie jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE.
 •  
 • Obecne pułapy pomocy publicznej w mieleckiej strefie wahają się od 25 % (śląskie) do 50 % (podkarpackie, lubelskie). Bazowe pułapy zwiększane są odpowiednio o 10% dla średnich i 20% dla małych firm.
 •  
 • EURO-PARK MIELEC jest efektywnym instrumentem rozwoju regionalnego działającym na rzecz stabilnego wzrostu ekonomicznego regionu oraz wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej. Strefa od lat pozycjonowana jest przez niezależne rankingi w czołówce najefektywniejszych stref w Polsce.

 EUR-PARK MIELEC

  https://europark.arp.pl/

 
 

Marki Grupy ORLEN