Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zarząd - Paweł Stawarz


Paweł Stawarz

Członek Zarządu

Paweł Stawarz od 5 stycznia 2015 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki ORLEN Południe. Od maja 2011 roku był Członkiem Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A. a od  lipca 2013 Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. W wyniku konsolidacji aktywów południowych PKN ORLEN S.A. obie Spółki zostały połączone. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax i Zakładową Strażą Pożarną, które zostały połączone z Rafinerią pod nazwą ORLEN Południe. 

Jest absolwentem wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, kierunek Technologia Chemiczna, jak również Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Ukończył szereg kursów tematycznych m.in. z zakresu zarządzania i finansów, fuzji i przejęć.

Paweł Stawarz od 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Naftowax Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia S.A. Wcześniej jako Członek Zarządu tej spółki w szczególności był odpowiedzialny za obszar produkcji i handlu. Współtworzył oraz wdrożył program przebudowy spółki.

W latach 2008 – 2009 był Dyrektorem ds. Produkcji w Rafinerii Trzebinia S.A. Odpowiadał za efektywność techniczno-ekonomiczną instalacji do produkcji biodiesla i gliceryny, efektywność techniczno-ekonomiczną instalacji przerobu ropy naftowej, rozwój produktów i technologii oraz restrukturyzację służb wsparcia operacyjnego.

W latach 2006 – 2008 jako Główny Technolog, Szef Biura Technologii ORLEN OIL Sp. z o.o. odpowiadał za badania i rozwój, technologię produkcji, obsługę przed i po sprzedażną, funkcjonowanie składów podatkowych. Uczestniczył także w restrukturyzacji zakładów produkcyjnych ORLEN OIL Sp. z o.o.

Jako Szef Techniki i Technologii (2001 – 2006) ORLEN OIL odpowiadał za całość zagadnień związanych z rozwojem produktów i technologią produkcji. Tworzył techniczno-technologiczne założenia restrukturyzacyjne, wprowadził jednolite reżimy technologiczne i zarządzał zespołem operacyjnym w zakładach produkcyjnych Jedlicze, Trzebinia i Czechowice.

Karierę zawodową jako Technolog rozpoczął w 1998 roku w Rafinerii Trzebinia. Wdrożył moduł produkcyjny zintegrowanego systemu informatycznego COMET. Stworzył program kontroli i badań produktów oraz podwyższył jakość wszystkich produkowanych środków smarnych.

Jest członkiem branżowych stowarzyszeń, komisji normalizacyjnej, Polskiej Izby Paliw Płynnych, ATIEL, Krajowej Izby Biopaliw.

 
 

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN