Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Prezes Zarządu - Jerzy Brniak


Jerzy Brniak

Prezes Zarządu

Jerzy Brniak od 28 czerwca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki ORLEN Południe.
 
Jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Ekonomii Produkcji, specjalność Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny).
 
Od 1992 roku związany z BP Poland Sp. z o.o.  W początkowym okresie pełnił funkcję  Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego – Członka Zarządu odpowiedzialnego za wdrożenie polityki 
rachunkowości zgodnej z wymogami Grupy BP oraz innych projektów 
z zakresu outsourcingu księgowego oraz optymalizacji finansowej. Od 1999 roku Dyrektor ds. Prawnych i Podatkowych, Członek Zarządu BP Polska S.A. kierujący między innymi  projektem  przejęcia Spółki Aral oraz Castrol a także projektem  powołania i późniejszego rozwiązania spółek partnerskich z firmą Mobil skutkujących korzyściami biznesowymi, podatkowymi, umocnieniem pozycji rynkowej. Od 2005 roku piastował stanowisko Prezesa  BP Polska S.A.  zarządzając m.in.  unikalnym projektem wdrożenia BP Europa SE, w wyniku którego samodzielne europejskie spółki BP utworzyły jeden byt prawny z oddziałami w poszczególnych krajach. W momencie powstania BP Europe SE Oddział w Polsce  będącej następcą prawnym BP Polska S.A.  Pan Jerzy Brniak został jej Dyrektorem wykonawczym. Funkcję tę pełnił do końca 2010 roku zarządzając między innymi zmianami w kilku projektach reorganizacyjnych, inicjował i zarządzał zmianą w finansowym modelu prowadzącym do istotnych oszczędności.
 
Pan Jerzy Brniak w latach 2005-2009 sprawował także funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Od 2012 do czasu powołania na stanowisko Prezesa ORLEN Południe prowadził  działalność w zakresie doradztwa biznesowego.
 
Obok działalności stricte biznesowej zaangażowany w projekty społeczne, w tym działania Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso, gdzie przez okres 7 lat pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
 
Jerzy Brniak  posługuje się biegle językiem angielskim.

«powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN