Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zarząd - Grzegorz Salamon


Grzegorz Salamon

Członek Zarządu

Grzegorz Salamon od 5 stycznia 2015 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki ORLEN Południe. Od lutego 2010 roku był Członkiem Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A. a od  lipca 2013 Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. W wyniku konsolidacji aktywów południowych PKN ORLEN S.A. obie Spółki zostały połączone. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax i Zakładową Strażą Pożarną, które zostały połączone z Rafinerią pod nazwą ORLEN Południe. 

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Posiada jeden z najbardziej prestiżowych europejskich certyfikatów kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Swoją karierę zawodową rozpoczął pracując w firmie konsultingowej PricewaterhouseCoopers. Specjalizował się w przygotowywaniu i audycie sprawozdań finansowych, w tym dla spółek notowanych oraz debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także w doradztwie biznesowym.

W latach 2003-2006 pracował w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako osoba odpowiedzialna za realizację szeregu zadań kontrolingowych w spółce oraz Grupie Kapitałowej TP S.A.

Bezpośrednio przed objęciem stanowiska Członka Zarządu w Rafinerii Trzebinia S.A. Grzegorz Salamon pełnił obowiązki Członka Zarządu Dyrektora Finansowego w Emitel Sp. z o.o. - spółce Grupy Kapitałowej TP S.A., będącej wiodącym operatorem naziemnym sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce.

Grzegorz Salamon zna język angielski. Jest żonaty, ma syna i córkę.


«powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN