Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Członek Zarządu - Grzegorz Juszczyk


Grzegorz Juszczyk

Członek Zarządu

Grzegorz Juszczyk od 28 czerwca 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki ORLEN Południe.
 
Jest absolwentem Czeskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Pradze, kierunku Sterowania Automatycznego i Informatyki Inżynierskiej.
 
Od 1997 roku związany z Tesco w Europie. W początkowym okresie pełnił funkcję  Dyrektora ds. Informatyki odpowiedzialnego za rozwój
i wdrażanie grupowych i lokalnych systemów IT, dostarczanie usług IT, ciągłego poprawiania procesów biznesowych. Po przejęciu przez Tesco francuskiej firmy Leader Price na stanowisku Dyrektora ds. Integracji.
W kolejnych latach pracował m.in. nad rozwojem firmy, w szczególności zajmował się uruchomieniem nowego kanału sprzedaży internetowej eZakupy, rozwojem sprzedaży hurtowej, usług telekomunikacyjnych.
 
Posiada szerokie doświadczenie w obszarach budowania strategii
i rozwijania biznesu, przejęciach i integracji, poprawianiu wyników finansowych, operacji handlowych, logistyki. W czasie kariery zawodowej zarządzał dużymi rozproszonymi operacjami, tworzył
i uruchamiał nowe kanały sprzedaży i usług dla klientów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz prowadził duże programy zmian
o charakterze transformacyjnym i wieloletnich skutkach biznesowych.
 
Bezpośrednio przed objęciem stanowiska Członka Zarządu
w ORLEN Południe Grzegorz Juszczyk pełnił obowiązki Dyrektora ds. Integracji Tesco CE, pracując nad zmianą modelu biznesowego
w celu stworzenia trwalej i efektywnej finansowo organizacji łączącej Tesco w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Obok działalności  stricte biznesowej Grzegorz Juszczyk angażował się w wiele akcji społecznych, między innymi w ramach Fundacji Tesco Dzieciom,
w której przez wiele lat był Członkiem Zarządu.
 
Grzegorz Juszczyk posługuje się biegle językiem angielskim oraz czeskim.«powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN