Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Postępowania Zakupowe
28-07-2017
 
Postępowanie: Z/1544 Implementacja technologii oczyszczania gliceryny i produkcji glikolu propylenowego.
 
ORLEN Południe S.A. ogłasza dnia 28.07.2017 roku uruchomienie na Platformie Zakupowej PKN ORLEN CONNECT postępowania dotyczycącego świadczenia wsparcia merytorycznego wraz z wykonaniem szeregu badań fizyko-chemicznych w charakterze podwykonawcy ORLEN Południe S.A. przy opracowaniu własnych rozwiązań technologicznych i ich weryfikacji w projekcie produkcji glikolu propylenowego (1,2-MPG) z gliceryny zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym.
 
ORLEN Południe S.A. zaprasza zainteresowanych współpracą w przedstawionym projekcie Oferentów do wzięcia udziału w postępowaniu oraz przedstawienia oferty techniczno-cenowej.
 
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty należy złożyć na Platformie Zakupowej CONNECT. Niezarejestrowane Podmioty, które zainteresowane są wzięciem udziału w postępowaniu proszone są rejestrację na stronie internetowej: https://connect.orlen.pl/app/register/start
 
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 
Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2017 roku o godzinie 8.00.
 
Postępowanie dostępne na stronie internetowej: https://connect.orlen.pl/app/outRfx/120226/supplier/status
 
Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu ofertowym – link powyżej.
 
 

Marki Grupy ORLEN