Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Postępowania Zakupowe
07-04-2017
 
Postępowanie: zaprojektowanie technologii produkcji kwasu mlekowego w procesie z wykorzystaniem mikroorganizmów z surowców odnawialnych.
 
ORLEN Południe S.A. ogłasza dnia 7.04.2017 roku uruchomienie na Platformie Zakupowej PKN ORLEN CONNECT postępowania dotyczycącego zaprojektowania technologii produkcji kwasu mlekowego w procesie z wykorzystaniem mikroorganizmów z surowców odnawialnych.
 
ORLEN Południe S.A. zaprasza zainteresowanych współpracą w przedstawionym projekcie Oferentów do wzięcia udziału w postępowaniu oraz przedstawienia oferty techniczno-cenowej.
 
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty należy złożyć na Platformie Zakupowej CONNECT. Niezarejestrowane Podmioty, które zainteresowane są wzięciem udziału w postępowaniu proszone są rejestrację na stronie internetowej: https://connect.orlen.pl/app/register/start
 
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 
Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2017 roku o godzinie 16.00.
 
Postępowanie dostępne na stronie internetowej: https://connect.orlen.pl/app/outRfx/111756/supplier/status
 
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia należy kierować pisemnie do koordynatora projektu: Grzegorz Borówka (e-mail: grzegorz.borowka@orlen.pl)
 
 

Marki Grupy ORLEN